tekst

Taryfa dynamiczna za prąd — co to jest i kiedy wejdzie w życie w Polsce?

Od 2024 roku polskich odbiorców zacznie obowiązywać nowa taryfa za prąd, tak zwana taryfa dynamiczna. Czym różni się ona od obowiązujących obecnie planów cenowych? Jakie korzyści płyną z taryfy dynamicznej? Odpowiedź na te pytania i wiele innych znajdziesz w naszym artykule.

Spis treści:

  1. Jakie mamy rodzaje taryf za prąd?
  2. W jakich godzinach jest tańszy prąd?
  3. Po co mi taryfa dynamiczna?
  4. Słowo końcowe

Jakie mamy rodzaje taryf za prąd?

Obecnie obowiązujące taryfy za prąd zakładają, że płacimy za 1 kilowatogodzinę energii elektrycznej. Cena ustalana jest z góry przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W 2023 roku opłata ta wynosiła nieco ponad złotówkę za 1 kWh prądu. Warto w tym miejscu nadmienić, że jeszcze w 2022 roku było to 0,77 zł/kWh. Taryfa dynamiczna to zupełnie inne rozwiązanie, które już od 2024 roku będzie obowiązywało polskich odbiorców energii elektrycznej.

W taryfach dynamicznych cena za prąd ustalana jest na Towarowej Giełdzie Energii z dokładnością do godziny. W praktyce oznacza to, że jeżeli w danej godzinie za prąd na giełdzie trzeba zapłacić mniej, to odbiorcy również zapłacą niższą stawkę. Jeśli zaś cena godzinowa będzie wyższa, to podmiot końcowy także będzie musiał zapłacić większą sumę. W konsekwencji odbiorca indywidualny będzie miał możliwość samodzielnie regulować wysokość rachunków. W jaki sposób?

W momencie, kiedy cena za prąd w taryfie dynamicznej jest niższa, odbiorca może zaplanować włączenie na przykład pralki czy innych urządzeń zużywających energię elektryczną na konkretną godzinę. Dzięki temu każdy podmiot indywidualny obniży znacząco swoje rachunki za prąd.

Z taryf dynamicznych mogą skorzystać ci odbiorcy, którzy miesięcznie zużywają nie mniej niż 5 MWh. W praktyce oznacza to, że obowiązują one osoby, które płacą za energię elektryczną około 5 tys. złotych. Jednakże nowelizacja przepisów umożliwi również korzystanie z taryf dynamicznych odbiorcom indywidualnym. Warunkiem, który trzeba będzie spełnić, to posiadanie „inteligentnego” licznika, dokonującego zdalnych odczytów. Dlaczego? To konieczne, ponieważ w przypadku taryf dynamicznych, pomiar musi być odczytywany na bieżąco.

W jakich godzinach jest tańszy prąd?

Skoro już wiemy, czym jest taryfa dynamiczna, warto dowiedzieć się, jak wygląda jej opłacalność w porównaniu do standardowych opłat. Obecnie obowiązuje taryfa G12. Cennik różni się w zależności od dostawcy. Jednak przyjmując, że średnie roczne zużycie prądu wynosi 50 MWh, cena energii elektrycznej będzie wynosić około:

  • 22 600 zł – dla klasycznych taryf,
  • 14 800 zł – dla taryf dynamicznych.

Oszczędności w porównaniu z najpopularniejszą obecnie taryfą G12 wyniosą więc nawet 7800 złotych rocznie. Tak znaczne różnice w kwocie wynikają z faktu, że w ramach tej taryfy ceny energii, jak wskazuje sama nazwa, są dynamiczne i zmieniają się z godziny na godzinę. Poprzez monitorowanie wariacji możliwe jest zaplanowanie zużycia energii tak, aby największy pobór miał miejsce w godzinach, gdy stawki są najniższe. W rezultacie skutecznie obniżysz ostateczny rachunek za prąd.

Jak sprawdzić, w jakich godzinach jest tańszy prąd? Można to zrobić na stronie Polskich Sieci Energetycznych. Zużycie można zatem planować, analizując dane z poprzednich okresów rozliczeniowych. Na przykład, dnia 13 listopada 2023 roku o godzinie 5:00 cena za 1 MWh wynosiła 374,32 zł, natomiast o godzinie 17:00 było to już 642,11 zł. Mając te informacje, można zaplanować włączenie wspomnianej pralki w godzinach porannych.

Rozważając funkcjonowanie tej taryfy, istnieje istotna perspektywa rozwinięcia, jeszcze niedojrzałych w Polsce, magazynów energii. Taryfa dynamiczna otwiera bowiem możliwość gromadzenia energii elektrycznej w magazynach podczas okresów niższych stawek, a następnie wykorzystywania jej w godzinach, gdy na giełdzie energetycznej ceny wzrastają.

Zastosowanie taryfy dynamicznej, zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne, stanowi szansę na bardziej precyzyjną kontrolę kosztów, związanych z energią elektryczną. Wartość rachunków zależeć będzie wyłącznie od decyzji odbiorców końcowych, którzy samodzielnie podejmują decyzje, kiedy i po jakiej cenie chcą korzystać z energii elektrycznej, opierając się na aktualnych danych rynkowych. Dlatego warto zainteresować się tym rozwiązaniem.

Zastosowanie magazynów energii nie jest jeszcze w naszym kraju powszechne ze względu na wysokie ceny tych urządzeń. Jednak przyjęta przez Unię Europejską polityka energetyczna wymaga większego nacisku na tzw. energetykę rozproszoną. Polega ona na jak największej autokonsumpcji wyprodukowanej przez panele słoneczne energii elektrycznej. Magazyn energii jest więc urządzeniem, które w niedalekiej przyszłości będzie konieczne dla wszystkich osób, które chcą obniżyć wysokość rachunków za prąd.

Po co mi taryfa dynamiczna?

Wprowadzenie taryf dynamicznych było przez wiele mediów określane mianem rewolucji. I słusznie, ponieważ dotychczas w Polsce odbiorcy energii elektrycznej nie mieli możliwości korzystania z podobnych rozwiązań. Taryfy dynamiczne dla wielu właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań są atrakcyjne. Jednocześnie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że obniżenie rachunków za prąd z ich pomocą wymaga pewnego nakładu sił. Trzeba bowiem sprawdzać, w jakich dokładnie godzinach prąd będzie tańszy, aby wówczas włączyć urządzenia zużywające najwięcej prądu, takie jak pralka czy suszarka.

Wprowadzenie taryf dynamicznych jest kolejnym krokiem w popularyzacji magazynów energii w Polsce. Wykorzystanie tych urządzeń wraz z taryfami dynamicznymi pozwoli na jeszcze większe oszczędności na rachunkach za prąd. W jaki sposób? Magazyn energii będzie automatycznie pobierał energię w godzinach tańszych, a później ją „oddawał”, gdy cena prądu wzrośnie.

Korzystanie z dynamicznych taryf energii przyniesie istotne korzyści, głównie poprzez zwiększoną elastyczność i bezpieczeństwo systemu energetycznego. Obecnie przeciążenia sieci rozwiązuje się poprzez wymuszone ograniczenia poboru u wybranych odbiorców (na przykład poprzez usługę Demand Side Response). Dzięki urynkowieniu cen, producenci i konsumenci energii będą samodzielnie zarządzać relacją pomiędzy popytem a podażą, korzystając z prostych narzędzi, takich jak inteligentne liczniki energii, które już są wdrożone na szeroką skalę w kraju.

Dodatkowo większa elastyczność systemu oznacza efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury. W obecnym systemie elektroenergetycznym w naszym kraju występują sezonowe wahania zapotrzebowania i produkcji, co zazwyczaj wymaga kosztownych inwestycji w celu zapobieżenia niestabilności sieci. Jednakże, skierowanie użytkowników ku bardziej efektywnemu wykorzystaniu dostępnych zasobów w ciągu dnia czy roku, na przykład poprzez przesunięcie poboru energii na godziny pozaszczytowe, może skutkować niższymi kosztami modernizacji oraz obniżonymi opłatami dla ostatecznych odbiorców.

Analizy przeprowadzone przez Komisję Europejską sugerują, że oszczędności wynikające z dynamicznych cen energii mogą sięgać około 20%. Najwięcej skorzystają z tego rozwiązania gospodarstwa domowe o niskim dochodzie, które oszczędzają energię, nawet w godzinach szczytu. Obecny model taryfowy sprawia, że ponoszą one jednakowe koszty (przeliczane na kWh) jak gospodarstwa z wyższymi dochodami.

Urynkowienie taryf może zachęcić odbiorców do bardziej racjonalnego korzystania z energii, a sprzedawców do tworzenia atrakcyjnych ofert. Obowiązujące taryfy ograniczają konkurencyjność na rynku, zniechęcając odbiorców do poszukiwania optymalnych propozycji sprzedażowych. Przejście na dynamiczne taryfy może zniwelować te bariery, co potencjalnie przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z energią elektryczną. Oszczędności mogą również wynikać z redukcji nakładów inwestycyjnych i wpływu dostępności rozproszonych źródeł energii na dystrybucję.

Słowo końcowe

Choć taryfa dynamiczna jeszcze nie weszła w życie, to już teraz budzi zainteresowanie odbiorców. Wydaje się, że jej wprowadzenie to ukłon w stronę klientów, którzy otrzymają możliwość zwiększenia oszczędności. Będzie ona również motorem rozwoju całej branży, ponieważ spowoduje większą konkurencyjność wśród dostawców energii. Uruchomienie taryf dynamicznych będzie także motorem napędowym do popularyzacji magazynów energii. Połączenie tych wszystkich rozwiązań sprawi, że dom stanie się nie tylko samowystarczalny, ale będzie wręcz produkował nadwyżki energii elektrycznej.

kominki tekst

Kominek elektryczny z funkcją grzania. Jak działa i dlaczego warto mieć kominek na prąd

Kominek elektryczny jest urządzeniem, które jeszcze do niedawna w ogóle nie było brane pod uwagę przez właścicieli domów i mieszkań. Jednakże, ze względu na ograniczenie wprowadzone przez władze lokalne, a mianowicie zakaz palenia drewnem, sytuacja diametralnie uległa zmianie.

Spis treści:

  1. Dlaczego warto mieć kominek elektryczny?
  2. Jak działa kominek elektryczny?
  3. Na co zwrócić uwagę?
  4. Podsumowanie

Dlaczego warto mieć kominek elektryczny? 

Imitowanie ognia w kominku dla niektórych może wydawać się niemożliwe, a dla innych wręcz absurdalne. Obie strony są jednak w błędzie. Dzisiejsza technologia nie tylko umożliwia naśladowanie klasycznego kominka, ale także znacznie rozszerza jego możliwości. W pierwszej kolejności skupimy się na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto zakupić kominek elektryczny.

Żyjemy w dobie intensywnej walki ze zmianami klimatycznymi, co przejawia się również w daleko idących transformacjach w polityce Unii Europejskiej. Modyfikacje w prawie unijnym dotyczą również branży ogrzewania, która odpowiada za emisję szkodliwych substancji do atmosfery. W związku z dążeniem do poprawy jakości powietrza, wiele polskich aglomeracji już teraz wprowadza lub planuje wprowadzić zakaz palenia drewnem. 

Pierwszym miastem w Polsce, które zastosowało tę praktykę, był Kraków. Kolejne stolice województw szybko podążyły jego śladem, aż w konsekwencji mieszkańcy musieli zrezygnować z palenia drewnem w kominkach. Konieczne jest więc znalezienie nowocześniejszego rozwiązania. Jeśli mieszkasz w miejscowości, w której z różnych powodów palenie drewnem jest utrudnione lub niemożliwe, to kominek elektryczny jest właśnie dla Ciebie.

Mieszkańcy centrów miast nie mieli możliwości korzystać z dobrodziejstw, jakie oferuje tradycyjny kominek, ponieważ kamienice i bloki to raczej typy budynku, w których ich montaż jest zabroniony. Jednakże kominek na prąd można zainstalować nawet w blokach z tzw. wielkiej płyty. To urządzenie nie emituje dymu, a zatem nie wymaga odpowiedniego przewodu wentylacyjnego. Kominek elektryczny to sprzęt, który nie tylko świetnie sprawdza się w tworzeniu odpowiedniej atmosfery w domu jednorodzinnym.

Jak działa kominek elektryczny?

Kominek elektryczny działa poprzez wykorzystanie efektów wizualnych, takich jak migoczące płomienie, które symulowane są za pomocą żarówek LED lub innych projekcji świetlnych. To właśnie ta technologia tworzy wrażenie palącego się ognia. Niektóre modele kominków elektrycznych posiadają również wbudowany element grzewczy. Kiedy jest włączony, generuje on ciepło podobne do tradycyjnego kominka. W każdej chwili możesz zmienić efekty wizualne i temperaturę za pomocą panelu sterowania, dopasowując kominek do swoich preferencji oraz warunków panujących w pomieszczeniu. To bezpieczna i wygodna alternatywa dla zwykłych kominków, bo niewymagająca spalania drewna ani węgla.

Kominek elektryczny daje szeroki wachlarz opcji montażu. W klasycznym kominku jest on ograniczony, między innymi przez obecność przewodów wentylacyjnych. Natomiast kominek na prąd można usytuować praktycznie w dowolnym miejscu. Chcesz umieścić kominek elektryczny na ścianie? Nic nie stoi na przeszkodzie. A może wolisz kominek elektryczny pod telewizorem? To również jest możliwe.

Ponadto kominek elektryczny stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób, którym zależy na wyglądzie pomieszczenia. Nasza oferta obejmuje modele urządzeń, które umożliwiają zmianę koloru paleniska lub ognia. Jest to znakomita ozdoba, która przypadnie do gustu każdemu miłośnikowi domowego ogniska. Można zapytać, co to za kominek elektryczny, który nie dostarcza ciepła? W naszym asortymencie znajdują się również kominki elektryczne z funkcją grzania. To urządzenie nie tylko tworzy przyjemną atmosferę, ale także stanowi dodatkowe źródło ciepła w Twoim domu lub mieszkaniu.

Jak już wspomniano, kominek elektryczny działa poprzez wykorzystanie efektów wizualnych, takich jak światło LED, imitujące palące się drewno. Przód kominka posiada sztuczne palenisko, zaś w tle znajduje się mechanizm generujący efekt płomienia. Przy użyciu panelu sterowania można regulować zarówno kolor płomienia czy polan, intensywność światła, jak i temperaturę, zapewniając użytkownikowi pełną kontrolę nad atmosferą oraz ciepłem w pomieszczeniu. Jak to jest możliwe? Wewnątrz kominka znajdują się grzałki elektryczne oraz wentylatory, które służą do równomiernego rozprowadzania gorącego powietrza. Dodatkowo, w kominku zainstalowane są komponenty elektroniczne wraz z modułem Wi-Fi, umożliwiające zdalne sterowanie urządzeniem.

Na co zwrócić uwagę?

Przed zakupem kominka elektrycznego, warto najpierw zapoznać się z dostępnymi opcjami i wybrać ten sprzęt, który spełnia Twoje potrzeby. Efekty wizualne, możliwość ogrzewania czy zdalne sterowanie? A może wszystkie te aspekty jednocześnie?

Jeśli zależy Ci głównie na efektach wizualnych, a przy tym chcesz, aby instalacja była energooszczędna, dobrym wyborem będzie kominek bez funkcji grzewczej z jednokolorowym płomieniem. Zużycie prądu będzie na tyle niewielkie, że nie wpłynie zbytnio na wysokość rachunku za energię elektryczną. To proste urządzenie, które oferuje wyłącznie podstawowe funkcje kominka elektrycznego. 

Natomiast, jeżeli masz na względzie przede wszystkim wystrój pomieszczenia, najlepszym wyborem będzie kominek ze zmieniającym się kolorem ognia. Możesz ustawić jedną barwę lub pozwolić na grę świateł.

Podczas zakupu kominka elektrycznego zwróć również uwagę na jego konstrukcję. W naszej ofercie dostępne są modele do zabudowy całkowitej lub częściowej. Dlatego najpierw zdecyduj, gdzie zamierzasz umieścić kominek, a dopiero później złóż zamówienie.

Podsumowanie

Klasyczne kominki nie są urządzeniami, na które może sobie pozwolić każdy. Wynika to nie tylko z ich ceny, ale również z ograniczeń prawnych w poszczególnych miastach i gminach Polski. 

Jeśli jednak marzysz o posiadaniu takiego urządzenia w swoim salonie, to kominek elektryczny jest właśnie dla Ciebie. Nasza oferta obejmuje zarówno kominki wyłącznie dekoracyjne, jak i te z funkcją grzewczą. 

W sklepie internetowym znajdują się wszystkie dostępne modele kominków elektrycznych. Zachęcamy do odwiedzenia witryny i znalezienia idealnego kominka, który doda uroku Twojemu wnętrzu. Niezwłocznie zacznij cieszyć się ciepłem i atmosferą, jaką może stworzyć kominek elektryczny Termofol!

licznik

Wyższy limit prądu 2023 dzięki rządowemu projektowi

Projekt, nad którym pracuje resort klimatu, zakłada podwyższenie podstawowego limitu zużycia energii elektrycznej objętego zamrożeniem cen, obniżenie maksymalnej ceny prądu dla samorządów i sektora MŚP, oraz wprowadzenie składki solidarnościowej dla firm działających w sektorze węglowym.

W wykazie prac legislacyjnych rządu ogłoszono, że prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu ochronę odbiorców energii elektrycznej w roku 2023. Zmiany te są podyktowane sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz pewnymi innymi ustawami.

Kontynuacja zamrożenia cen

Celem projektu jest dalsze minimalizowanie podwyżek cen energii dla najbardziej wrażliwych odbiorców, wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności i możliwości regulowania zobowiązań, oraz zapewnienie ciągłości dostaw energii. Konieczne jest utrzymanie istniejących rozwiązań osłonowych obowiązujących od 2022 roku.

W wykazie prac legislacyjnych poinformowano, że projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie w 2023 roku dla dużych podmiotów z sektora węglowego składek solidarnościowych, które polegają m.in. na wdrożeniu mechanizmu identyfikacji podmiotów, które osiągnęły w 2022 roku nadmierne dochody, zgodnie z klasyfikacją UE opisaną w rozporządzeniu Rady UE nr 2022/1854. Podmioty takie będą zobowiązane do wpłacania nadmiarowych dochodów, które osiągnęły w 2022 roku na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Dodatkowo podkreślono, że projekt zakłada utrzymanie i wzmocnienie mechanizmu wsparcia dla odbiorców wrażliwych i istotnych dla gospodarki.

“Proponowane przepisy obejmują także modyfikację przepisów dotyczących zamrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz ustalenia ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej.”

Zwiększenie limitów zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

Jak wyjaśniono, celem projektu jest udzielenie szerszego wsparcia odbiorcom w gospodarstwach domowych poprzez podniesienie podstawowego limitu zużycia energii elektrycznej objętego zamrożeniem cen.

“Ponadto zmiana przewiduje obniżenie maksymalnej ceny energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej” – poinformowano.

Mimo zwiększonego limitu wiele osób nadal będzie obawiało się jego przekroczenia. Warto dowiedzieć się, jakie jest nasze zużycie prądu, żeby móc ewentualnie je ograniczyć. Więcej na ten temat przeczytasz w tekście „Jakie są koszty energii elektrycznej i ile prądu zużywamy?

W 2022 roku przyjęto przepisy, które zamroziły ceny energii elektrycznej na poziomie z 2022 roku do określonych limitów w 2023 roku. Dla gospodarstw domowych wynosi to 2000 kWh rocznie; dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami do 2600 kWh, a dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3000 kWh. Po przekroczeniu tych limitów obowiązuje maksymalna cena wynosząca 693 zł za 1000 kWh.

Co oznacza wyższy limit 2023?

Dla konsumentów oznacza więcej oszczędności na energii elektrycznej, której ceny w ostatnich latach poszybowały w górę. Z wyższego limitu cieszą się przede wszystkim osoby, które ogrzewają swoje domy i mieszkania prądem, a tych w naszym kraju jest coraz więcej. Elektryczność jako źródło ciepła jest wybierana ze względu na jej niezawodność i komfort użytkowania. Systemy oparte na foliach i matach na podczerwień są jedynymi, które gwarantują bezawaryjne działanie przynajmniej przez kilkanaście lat. Jak to możliwe?

Folie grzewcze na podczerwień są bowiem urządzeniami, które nie posiadają części mechanicznych. W związku z tym żadna z nich nie ulegnie awarii lub zużyciu. Dzięki temu podczerwień zapewnia nie tylko komfort cieplny, ale także spokój na kolejne lata.

Zastanawiasz się, jak działa folia grzewcza na podczerwień? Przeczytaj nasz tekst: „Podczerwień – zasada działania”.