W ciągu trzech lat w Polsce powstanie fabryka magazynów energii nowego typu

W ciągu trzech lat w Polsce powstanie fabryka magazynów energii nowego typu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Polsce zorganizowało ceremonię podpisania listu intencyjnego dotyczącego rozwoju elektrochemicznego magazynowania energii. Wydarzenie miało miejsce 29 maja i było honorowane przez przedstawicieli resortu oraz państwowych spółek. Celem tej technologii jest poprawa skuteczności magazynowania energii.

Transformacja energetyczna, która właśnie się odbywa zakłada zmianę u podstaw funkcjonowania systemu eletroenergetycznego. Zakłada ona wprowadzenie tzw. energetyki rozproszonej, która opiera się na autokonpsumpcji wyprodukowanej przez użytkownika energii. Do jej wprowadzenia potrzeba magazynów energii, w których odbiorcy przechowają wytworzony prąd. Dostęp do tych urządzeń jest w Polsce jeszcze drogi, ale już niedługo może się to zmienić.

List dotyczący polskich magazynów energii

Jednym z głównych wyzwań w procesie transformacji energetycznej jest skuteczne magazynowanie energii. Obecnie, z powodu wysokich kosztów i zależności od importu z Chin, rozbudowa takich urządzeń jest utrudniona. Niemniej jednak, w tym sektorze ciągle pojawiają się nowe technologie, które mogą przyczynić się do rozwiązania obecnych trudności.

„Podpisanie listu intencyjnego między spółkami Skarbu Państwa a uczelniami ma kluczowe znaczenie dla polskiej transformacji energetycznej. Magazynowanie energii to proces wymagający. Naszym celem jest poszukiwanie tańszych rozwiązań opartych na dostępnych surowcach. Chcemy, aby wszystkie te rozwiązania pochodziły z naszego własnego rynku” – powiedział Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa.

„Jeśli projekt uda się zrealizować w ciągu 12 miesięcy, to budowa fabryki nastąpi w ciągu 3 lat. Państwowe spółki z branży chemicznej i przetwórstwa pomogą nam wykorzystać i wyprodukować konkretne substancje, jak katody, anody oraz elektrolity, które są bardzo potrzebne przy prawidłowym funkcjonowaniu magazynów energii. Skupiamy się wokół naszej myśli technicznej i możliwości technologicznej spółek, które takimi technologiami dysponują. Naszym głównym zadaniem będzie zbudowanie ogniwa opartego na pierwiastkach, które są ogólnie dostępne. Jednym z takich kluczowych metali jest sód. Ogniwa sodowe mogą być alternatywą dla ogniw litowych” – podkreślił geolog.

KGHM, jako jedna z firm, podpisała list intencyjny w celu nawiązania współpracy w rozwijaniu polskiej technologii ogniw jonowych do elektrochemicznego magazynowania energii.

W ramach listu intencyjnego, spółki Skarbu Państwa i uczelnie naukowe nawiązały współpracę mającą na celu rozwój polskich magazynów energii. KGHM, w odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, konsekwentnie realizuje Politykę Klimatyczną, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W ciągu najbliższych 7 lat spółka planuje zaspokoić 50% zapotrzebowania na energię w firmie z własnych źródeł, w tym ze źródeł odnawialnych. Obecnie, praca bloków parowo-gazowych KGHM Polska Miedź S.A. pokrywa do 20% zapotrzebowania na energię elektryczną. KGHM, dążąc do dywersyfikacji źródeł energii elektrycznej w całej Grupie Kapitałowej, inwestuje również w energię słoneczną i wiatrową. Spółka buduje elektrownie fotowoltaiczne oraz prowadzi projekty związane z energetyką wiatrową na morzu. Dodatkowo, KGHM zaangażowany jest w rozwój energetyki jądrowej w kraju.

Baterie przyszłości

Warto zauważyć, że elektrochemiczne magazynowanie energii obejmuje różne rodzaje baterii, takie jak litowo-jonowe, kwasowo-ołowiowe i wanadowe. Baterie elektrochemiczne są powszechnie stosowane w przedmiotach codziennego użytku, takich jak pilota do telewizora, telefony komórkowe czy laptopy.

Główną zaletą tych baterii jest ich kompaktowy rozmiar, który pozwala na produkcję w różnych kształtach i rozmiarach. Ponadto, baterie elektrochemiczne są w stanie magazynować dużą ilość energii elektrycznej. Dzięki tym właściwościom, są one doskonałym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych, firm oraz wykorzystywane są powszechnie w farmach fotowoltaicznych.

Fotowoltaika jeszcze bardziej opłacalna

Magazyny energii są uzupełnieniem instalacji fotowoltaicznej, która z uwagi na warunki pogodowe nie jest w stanie działać w sposób ciągły. Dzięki nowoczesnym magazynom energii odbiorca jest w stanie uzyskać tani prąd ze Słońca, a następnie przechować go i później wykorzystać. Jest to szczególnie ważne latem, kiedy dni słonecznych jest dużo. Jednak co w zimie?

Czy mieszkaniec bloku może mieć fotowltaikę? Odpowiedź brzmi tak! O tym jak to możliwe przeczytacie w tekście “Prosumenci zbiorowi: Wspólne korzyści i potencjalne zyski

Nawet w zimie, mimo krótszych dni i mniejszego nasłonecznienia, panele nadal generują energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Kiedy dni są krótsze i mniej słoneczne, magazynowanie energii pozwala na wykorzystanie zgromadzonego prądu w godzinach wieczornych lub nocnych, kiedy panele nie generują wystarczającej ilości energii. Warto tutaj dodać, że magazyn energii może również gromadzić prąd nocą, korzystając z tzw. tańszej taryfy. Następnie ten prąd może zasilać urządzenia elektryczne w dzień.

Grzejemy słońcem

Dzięki połączeniu systemu fotowoltaicznego z magazynem energii można wykorzystać energię słoneczną do zasilania domu lub innych budynków, ograniczając tym samym zależność od tradycyjnych źródeł energii i zmniejszając koszty. Rozwiązanie to otwiera przed inwestorami szerokie możliwości wykorzystywania energii elektrycznej. Inwestując dodatkowo w ogrzewanie elektryczne na podczerwień można zachować całkowitą niezależność.

Wykorzystanie fotowoltaiki i magazynu energii do zasilania folii grzewczych na podczerwień stanowi innowacyjne rozwiązanie, które może przynieść wiele korzyści w zakresie efektywności energetycznej i ogrzewania. Ze względu na prostotę systemu grzewczego opartego na foliach na podczerwień, praktycznie nie musimy myśleć o kolejnym sezonie grzewczym. Folie grzewcze nie wymagają przeglądów, wymiany zużytych części czy czyszczenia przewodów kominowych. Posiadanie magazynu energii uwalnia także od uzależnienia od zewnętrznych dostawców gazu czy innych paliw. W razie awarii linii przesyłowych gazu czy prądu, dom nadal może funkcjonować bez problemu.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy fabryki nowoczesnych magazynów energii daje szansę na zwiększenie dostępu do tych urządzeń w Polsce. Jest to kolejny krok w rozsądnej transformacji energetycznej.

 

Comments are closed.